#zaufanie

Kurs Mojżesz za nami
12 lutego 2020
Bal charytatywny “Włącz serce”
13 lutego 2020

Mk 7,24-30

“Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał”.

 

Zaufanie wobec Jezusa to złożenie całego mojego życia w Jego dłoni. W życiu zazwyczaj chcemy być niezależni i samodzielni. Jednak przed Nim można być jak dziecko, bo bez Niego nic nie mogę.
Kobieta z dzisiejszej Ewangelii choć sama silna i odpowiedzialna za innych, nie wahała się zaryzykować wszystkiego i bardziej niż swoim wysiłkom zaufać Bogu. Takiego zaufania życzę Ci na dziś.