ŚDM Lizbona 2022

Powstało Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży – Lizbona 2022 w Kielcach

W dniu 1 października 2019r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące tworzenia Diecezjalnego Centrum Przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Hasłem tegorocznego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży jest “Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14).  To hasło będzie nam towarzyszyło w 2020 r. podczas modlitw w diecezjach całego świata. Ono stało się wyznacznikiem spotkania. Była to pierwsza okazja do omówienia podstawowych zadań, które są związane ze zbliżającym się wydarzeniem. To pierwszy krok, aby można było odpowiednio przygotować się do tego święta młodych. Podczas tego spotkania zostały wyznaczone podstawowe cele na ten rok. Do głównych zadań centrum w tym roku, będzie należało utworzenie odpowiedniego gruntu, do działań formacyjnych. Obejmą one dwie płaszczyzny.

  1. Pierwszą  będzie zachęta poszczególnych wspólnot, zgromadzeń  zakonnych i parafii do otoczenia modlitwą tego wydarzenia. U fundamentów dzieł Ewangelizacyjnych zawsze znajduje się Bóg, a więc będziemy Go prosić o błogosławieństwo.
  2. Drugą płaszczyzną  będzie promocja wydarzenia, która będzie się  realizowana przez środki masowego przekazu, oraz  podczas spotkań z wiernymi. W tym czasie chcemy odwiedzić niektóre parafie z młodzieżą, aby wraz z wiernymi modlić się w tej intencji i zachęcić młodych do udziału w Światowych Dniach Młodzieży.

Liczymy na współpracę wśród wszystkich wspólnot, którym na sercu leży dobro młodych osób. Od września rozpoczynamy tworzenie sztabu organizacyjnego odnośnie tego spotkania. Spotkanie młodzieży z papieżem w Lizbonie, to również czas przygotowania uczestników wyjazdu. To przygotowanie obejmuje aspekt duchowy jak i organizacyjny. Papież zaproponował 3 hasła, które będą nam towarzyszyły w tych przygotowaniach. To na ich podstawie będziemy chcieli spotykać się, aby ożywiać i umacniać naszą wiarę. Niebawem podamy terminy spotkań. A oto tematy:

1. “Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14) – to hasło 35. Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w 2020 r. w diecezjach całego świata.

2. “Wstań, bo uczyniłem cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (por. Dz 26,16) – to hasło 36. ŚDM, które w wymiarze lokalnym odbędą się na całym świecie w 2021 r.

3. “Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39) – to hasło międzynarodowego 37. Światowego Dnia Młodzieży, który będzie obchodzony w Lizbonie w 2022 r.

Tematy te ogłosiła Stolica Apostolska. Łączy je wezwanie do młodych ludzi do powstania i wyruszenia w drogę, co jest także kontynuacją papieskiego wezwania, zawartego w adhortacji “Christus vivit” do tego, by młodzi stawali się aktywnymi świadkami Chrystusa i protagonistami dobrych zmian w społeczeństwie, inspirowanych wiarą i spotkaniem z Chrystusem.