#pomóż otworzyć

Konferencja Walentynkowa z Jaśkiem Melą
10 lutego 2020
Jan Paweł NASTOletni
11 lutego 2020

Mk 7, 1-13

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».

I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie».

Jak reaguję, kiedy ktoś postępuje czy myśli inaczej niż ja? Niejednokrotnie trudno jest mi przyjąć, że drugi człowiek postrzega rzeczywistość w odmienny sposób. Łatwo jest wtedy przypisać komuś złe intencje i potępić go, nazywając grzesznikiem. Dzisiaj Jezus pragnie nauczyć nas umiejętności wyjścia z utartych schematów naszego myślenia. Nie chodzi o aprobatę dla grzechu, ale o przyjęcie, że Bóg chce znaleźć drogę do każdego serca. Każdego! Nie tylko do tego, które naszym zdaniem na to zasługuje.

Otwierając się na drugiego człowieka, pomagasz mu otworzyć jego serce na Jezusa.