#instrukcja

#umocnij mnie
8 marca 2020
#autorytet
10 marca 2020

Łk 6, 36-38

Sądzę, że fragment Ewangelii, który dziś przyszło nam rozważać jest doskonałą instrukcją jak żyć. Każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, by żyć na wzór swojego Ojca w niebie, a Ten jest właśnie taki jak opisuje to dzisiejsze Słowo. Recepta bardzo prosta. A jak z wykonaniem? Już trochę ciężej. A przecież tyle razy czytamy, śpiewamy fragment z Ewangelii św. Jana: „Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem” (J 13,34). Wskazówka prosta. A jak z realizacją? Już trochę gorzej. Jak nie osądzać ludzi, którzy robią coś przeciw nam? Jak nie potępić tych, którzy robią wszystko by sprawić nam przykrość? Jak okazać miłosierdzie człowiekowi, który zadaje naszemu sercu rany?
Czy zatem da się zrealizować to o czym mówi Jezus? Da się. Pod warunkiem, że będziemy chcieli zrobić to ze szczerego serca. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie w realizacji naszego życiowego powołania. Przecież „Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3).
Jeśli tylko zła myśl przemknie Ci przez głowę, wezwij Boga na pomoc. On nigdy nie zostawia swoich dzieci.
x. Paweł Rej