I FORUM MŁODYCH 2019

Ferie z Bogiem
6 stycznia 2019
Panama w Kielcach – 26 stycznia 2019 godz. 18:00- Targi Kielce-zapisy tylko do 15 stycznia
9 stycznia 2019

W auli Wyższego Seminarium w Kielcach, dnia 5 stycznia 2019 r., odbyło się Forum Młodych Diecezji Kieleckiej. Na spotkaniu zjawili się liderzy wspólnot oraz przedstawiciele młodzieżowych grup parafialnych.

Forum rozpoczęto od modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której młodzi wysłuchali wykładu pani Marleny Płaskiej – dziennikarki Radia Kielce na temat współpracy oraz roli ewangelii w mediach.

Ważnym punktem spotkania była praca w grupach, która swoją tematyką objęła cztery panele dyskusyjne: rolę lidera w kościele, ewangelizację, social media oraz współpracę między wspólnotami. 

Podczas dyskusji podkreślono ważność osoby lidera we wspólnocie, od którego młodzież oczekuje takich cech jak odpowiedzialność oraz kreatywność. Zwrócono również uwagę na konieczność współpracy przedstawicieli grup wspólnotowych z kapłanami. Zaznaczono rolę ewangelizacji, która powinna być wyrażana nie tylko formacją, ale również poprzez własną postawę, dając tym samym świadectwo wiary. Poruszono kwestię mediów, które w dzisiejszych czasach stanowią najpowszechniejsze narzędzia do szerzenia nauki Jezusa Chrystusa szczególnie wśród młodzieży. Ważnym tematem w dyskusji było również zagadnienie tworzenia wspólnych inicjatyw oraz spotkań wszystkich liderów wspólnot w diecezji, które byłyby okazją do wspólnego zapoznania się oraz wymiany doświadczeń.

Na forum przedstawiono również informację o planach i wydarzeniach dla młodzieży kieleckiej na 2019 rok.

Organizatorem spotkania był ks. Marcin Boryń, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

 

Dominika Krzemińska

Ruch Czystych Serc