#autorytet

#instrukcja
9 marca 2020
Ważny komunikat
13 marca 2020

Mt 23, 1-12

Prawdziwy autorytet wypływa z faktu bycia uczniem i świadkiem Jezusa.
Kto chce prowadzić innych do Kiego, nigdy nie może zapomnieć, że sam jest przede wszystkim uczniem. Ten błąd popełnili faryzeusze. Zamiast słuchać Boga i szukać Jego woli, zajęli się przede wszystkim drobiazgowym wypełnianiem prawa, zapominając o Bogu od którego to prawo otrzymali.
Przestać się uczyć od Jezusa – to największa porażka jaką chrześcijanin może ponieść. To niebezpieczeństwo stoi przed nami codziennie. Można tak zapętlić się w zewnętrznych przejawach pobożności i prawa, że zapomni się o relacji z Jezusem. Eucharystia jest lekiem na to wszystko – właściwie przeżywana stawia Jezusa w centrum życia.
x. Artur Płaziński