7 ROZWAŻANIE, O EMANNUEL!

6 Rozważanie O Rex!
16 grudnia 2020

O Emmanuel!

 

Antyfona (23.XII):

„O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas zbawić, nasz Panie i Boże.”

 

Sakrament:

Eucharystia

 

Ostatnia wielka antyfona przywołuje mesjański tytuł Jezusa Chrystusa, który został zapowiedziany przez proroctwa Starego i Nowego Testamentu. „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 14), potwierdzony jest przez ewangelistę Mateusza „A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”.” (Mt 1, 22-23)

Bóg przez całą historię ludzkości towarzyszy człowiekowi w wędrówce przez życie i wiarę. Natomiast u progu czasów wyraża swoją miłość i troskę przez Narodzenie się Syna Bożego, w którym spełnią się wszystkie obietnice Ojca. On pragnie nieustannie być przy swoich dzieciach, dlatego ostatecznie pozostawia Siebie w sakramencie Eucharystii.

„Eucharystia jest “źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. “Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”” (KKK 1324). Bóg daje Siebie człowiekowi w sakramentach, aby ten nie ustał w drodze do niebieskiej ojczyzny. Największą zaś pomocą w tej ziemskiej wędrówce jest Ciało i Krew Pańskie. Eucharystia jednoczy człowieka z Bogiem i jednocześnie nieustannie urzeczywistniania tajemnicę Boga, który towarzyszy w życiu każdemu chrześcijaninowi.

 

 

Zadanie: Zrób coś dla siebie i swojej rodziny np. ugotuj obiad, posprzątaj dom, zaproponuj wspólną grę w planszówki lub na konsoli etc. Uciesz się obecnością Twoich najbliższych.