6 Rozważanie O Rex!

5 Rozważanie O Oriens!
13 grudnia 2020
7 ROZWAŻANIE, O EMANNUEL!
20 grudnia 2020

O Rex!

 

Antyfona (22.XII):

„O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi.”

 

Sakrament:

Namaszczenie Chorych

 

W tej antyfonie wyznajemy za Zachariaszem: „A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię’’ (Za 14, 9). Tym imieniem jest Jezus Chrystus – Król wszystkich narodów. To On jednoczy każdego człowieka obdarzonego łaską w Kościele: „bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2, 18-20).

Z Księgi Rodzaju: „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Rdz2, 7). Pan Bóg, dawca życia i Duch Boży mieszkający w Nas przez sakramenty uzdrawia duszę i ciało.

Kościół naśladując samego Zbawiciela współczującego wszystkim cierpiącym, który “wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8, 17) udziela sakramentu Namaszczenia Chorych.  Prowadźmy zatem człowieka, który przeżywa chorobę do Boga, który nieustannie powtarza: “Ja, Pan, chcę być twym lekarzem” (Wj 15, 26).

 

 

Zadanie: Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji osób cierpiących i potrzebujących w Twoim środowisku. Proś Pana Boga, aby On otwierał Twoje serce, abyś potrafił odpowiedzieć na ich wołanie o pomoc konkretnym czynem (np. jałmużna, pomoc w wykonaniu jakiejś czynności, itp)