4 Rozważanie, O Clavis David!

3 Rozważanie O, Korzeniu Jessego
5 grudnia 2020
5 Rozważanie O Oriens!
13 grudnia 2020

O Clavis David!

 

Antyfona (20.XII):

„O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz, a nikt nie otworzy; przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka, pogrążonego w mroku i cieniu śmierci.”

 

Sakrament:

Małżeństwo

 

Kolejna z wielkich antyfon adwentowych łączy w sobie proroctwa Starego i Nowego Testamentu: „Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu, gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy” (Iz 22, 22) oraz „To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera (Ap 3,7). Wskazują one na tajemnicę tego, co otworzy potomkom Dawida drogę do wolności i wiecznego szczęścia. W Starym Przymierzu upatrywano tego klucza w Prawie, Boskiej Mądrości i wyczekiwanym Mesjaszu – potomku Dawida. W Nowym Testamencie Jezus udowodnił i objawił, że ta moc jest w Jego ręku. A ukazując swoją relację z Kościołem w porównaniu do miłości oblubieńców w nowy sposób otwiera drzwi i ścieżki ludzkiej egzystencji. Wskazuje także przez to, jak ważne jest małżeństwo mężczyzny i kobiety.  On jest Panem nad wszystkimi sferami życia – fizyczną, psychiczną, emocjonalną i duchową. Jest jedynym kluczem do prawdziwego szczęścia, którym jest zbawienie i życie wieczne w Nim i z Nim.

„Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10, 6-9). Zbawiciel nie ustanawia małżeństwa – ono było odwiecznie wpisane w życie człowieka. Przypomina jednak istotne cechy jego życiodajnych funkcji. To przypomnienie nie tylko o świętości, która realizuje się przez jedność małżeńską, którą odczytywać trzeba bardzo szeroko i wielowymiarowo. To także prawda, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, aby móc w pełni stać się nowym człowiekiem – zdolnym do kochania w pełni. Serce mężczyzny uzupełnia serce kobiety i odwrotnie, a one są skarbami (niby klucz i zamek), które łączy ze sobą Ten, którego nazywamy Kluczem Dawida.

 

Zadanie: Bóg ma wspaniały plan na Twoje życie – dał Ci konkretne miejsce, czas i przede wszystkim rodzinę, w której się urodziłeś/-aś. Postaraj się dowiedzieć jak najwięcej o członkach rodziny i ich historii, to klucz do odkrycia kim jesteś. Potem podziękuj Bogu w modlitwie za to wszystko, co odkryjesz.