19-21 lutego zjazd Członków Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

52 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
24 lutego 2020
#zadawać pytania
25 lutego 2020

Członkowie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia tworzą wspólnoty akademickie miast studenckich z całej Polski. W każdej wspólnocie są osoby, które odpowiadają za poszczególne zadania. Dwa główne stanowiska zarządu wspólnoty : • Szef – opiekun całej grupy • Starosta – opiekun klas pierwszych Osoby te wspólnie realizują działania związane z Dniem Papieskim, formacją grupy oraz organizacją czasu w trakcie roku akademickiego. Służą pomocą swoim podopiecznym oraz zachęcają do podejmowania wolontariatu. 19-21 lutego w Warszawie odbył się zjazd szefów i starostów, podczas którego poruszane były kwestie życia wspólnot, ważnych przedsięwzięć oraz planów na nowy semestr akademicki. Był to czas intensywnych rozmów oraz wymiany doświadczeń między wspólnotami. Wspólnotę kielecką reprezentowali: szef – Adrian Rogula i starostka – Małgorzata Cioć. ,,Był to niezmiernie owocny czas, zastrzyk energii i nowych pomysłów – które postaramy się wcielić w życie naszej wspólnoty” – Stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – Małgorzata Cioć